LOKACIONI

PRAK
Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë

Adresa: Rruga 11 Marsi, Lam 3B Nr 2
Ortakoll, Prizren, 20000
Republika e Kosovës
+383 49/946-201
info@prak-kosova.org

KONTAKT

NA SHKRUANI PËR ÇDO SUGJERIM/VËREJTJE/KËSHILLË/LAVDATË QE MUND TË KENI
Awesome Image