Takimi i përbashkët - Punëtoria e datës 04 Mars

Në punëtoritë e para me komunitetin dhe stafin shëndetësor janë diskutuar problemet të cilat i pengojnë ata në oftimin, përkatësisht pranimin e shërbimeve shëndetësore.

Lexo me shume

Punëtoria për shërbimet shëndetësore në Kamenicë

Me datë 20.02.2020 u mbajtë punëtoria e dytë me të njejtit qytetarë ku caktuan indikatorët që duhet të ndiqen për eliminimin e këtyre pengesave të pacientëve për ..

Lexo me shume

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Kamenicë

Menaxhmenti dhe stafi shëndetësor i QKMF në Kamenicë është njoftuar me problemet e paraqitura nga ana e qytetarëve për qasje në shërbimet shëndetësore ..

Lexo me shume

Fletënotimi komunitar për vlerësimin e shërbimeve shëndetësore

PRAK Kosova zhvillon punëtorinë e parë me qytetarë (Fletnotimi Komunitar) për vlerësimin e shërbimeve shëndetësore në Komunën e Kamenicës.

Lexo me shume

Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet PRAK dhe DKSHMS

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK dhe Drejtoria Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - DKSHMS ..

Lexo me shume

Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet PRAK dhe UNDP

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të "Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë" - PRAK dhe UNDP Kosovo ..

Lexo me shume