Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet PRAK dhe UNDP

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë - PRAK dhe UNDP Kosovo për zhvillimin e projektit “Rrugëtimi i grupeve të cenueshme nëpër shërbimet shëndetësore” në Komunën e Kamenicës.