Sa jeni të kënaqur me shërbimet shëndetësore në komunën e Kamenicës?

Të nderuar qytetarë të Komunës së Kamenicës,
Shoqata e të Drejtave të Pacientëve, në bashkëpunim me Drejtorinë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale janë të interesuar të dijnë se sa jeni të kënaqur me shërbimet shëndetësore që i merrni në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Kamenicë dhe njesitë e saj.

Vlerësimi i juaj ka një rëndësi të veçantë, pasi që ai ndikon në gjetjen e problemeve kryesore në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe përmirësimin e tyre në mënyrë që në të ardhmën qytetarët e Komunës së Kamenicës të marrin shërbime shëndetësore më cilësore dhe të sigurta.

Anketimi është anonim dhe askush nuk mund të dij të dhënat e personit që e plotëson anketen!

Parakusht për të qenë pjesë e hulumtimit është që personi të ketë marr shërbim shëndetësor ose të ketë qenë shoqërues i një pacienti që ka marr shërbim shëndetësor në 12 muajt e fundit.

Ky hulumtim ka filluar nda data 01.06.2020 dhe përfundon me datë 30.06.2020. Pyetësori ka gjithsej 30 pyetje dhe plotësimi i tij nuk zgjatë më shumë se 5 minuta.

Ky hulumtim zhvillohet në kuadër të projektit "Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD)", i cili financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe është realizuar nga OJQ "PRAK"

FORMULARI PËR PLOTËSIM 1/2


*Qytetaret të cilet nuk kanë marre shërbime shëndetësore në 12 muaj të fundit, ose nuk kane qene shoqerues te pacientit, nuk ju rekomandojmë që t'a plotesojnë anketën
A keni marrë shërbim shëndetësor gjatë 12 muajve të fundit?
Ju intervistoheni si:
1. Sa kohë keni pritur në QMF për t’u vizituar tek mjeku?2. A ishte e arsyeshme koha sa ju prisnit për vizitë në QMF?
3. Stafi shëndetësor, a ka biseduar me ju në gjuhën që ju e kuptoni?
4. Në Institucionin ku ju jeni trajtuar, a ka pasur barna?

5. A ju ka dëgjuar mjeku deri sa ju po i tregonit për problemin tuaj shëndetësor?
6. A ju ka treguar mjeku për mënyrën e përdorimit të barnave?
7. A ju ka treguar mjeku për efektet anësore të barnave;
8. A ju ka treguar mjeku diqka rreth sëmundjes tuaj?
9. A e keni parë mjekun ose infermeren duke i larë duart para ose pas trajtimit tuaj?
10. Doktori që ju ka trajtuar, a ka marr leje nga ju për të filluar trajtimin?
11. Doktori apo infermierja, a ishin të sjellshëm ndaj jush?
12. Në kohën sa ishit në QMF, a keni parë ndonjë poster ose broshurë informuese për shëndetin?
13. A keni marrë pjesë në ndonjë ligjeratë për shëndetin të organizuar nga QKMF?
14. Pas trajtimit në QMF, a jeni referuar në ndonjë Institucion tjetër?
15. Nëse po, në cilin Institucion jeni referuar?