ANKETA MBI KËNAQSHMËRINË E PACIENTËVE NË KOMUNËN E KAMENICËS

Të gjitha reagimet tuaja, qoftë përmes kënaqshmërisë me shërbimet shëndetësore, qoftë përmes ankesave për këto shërbime ju mund t'i shprehni në anketë.

PLOTËSO

UDHËZUES PËR TRAJTIMIN E PACIENTËVE

Më poshtë mund të gjeni një doracak për "Udhëzues per trajtimin e pacientëve" të krijuar nga PRAK Kosova.SHIKO

FORMULARI PER ANKESA

Në këtë link mund të bëni ankesë në lidhje më shërbimet shëndetësore për të cilat nuk jeni i kënaqurRAPORTO ANKESËNVideo mesazhi i Kryetarit te Komunës së Kamenicës, z.Qendron Kastrati dhe Drejtoreshës për shëndetesi dhe mirëqenie sociale znj. Suna Zaimi.

KONTAKT

NA SHKRUANI PËR ÇDO SUGJERIM/VËREJTJE/KËSHILLË/LAVDATË QE MUND TË KENI
Awesome Image